Waar is kurkuma goed voor?

In het kort:
1. Het bevat bioactieve bestanddelen met medicinale eigenschappen.
2. Het biedt voordelen tegen depressie.
3. Het kan het risico op hartziekten verlagen.
4. Het kan nuttig zijn bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.
5. Het is een natuurlijke ontstekingsremmende verbinding.
6. Het kan kanker helpen voorkomen.
7. Artritispatiënten reageren goed op curcuminesupplementen.
8. Het kan de antioxidantcapaciteit van het lichaam verhogen.
9. Het kan een hersenafgeleide neurotrofe factor stimuleren. 

 

 
1. Het bevat bioactieve bestanddelen met medicinale eigenschappen.
 
Curcumine is de belangrijkste medicinale stoffen in kurkuma. Het curcumine-gehalte van kurkuma is ongeveer 3% van het gewicht (1). Echter, de meeste studies over dit kruid gebruiken kurkuma-extracten die vooral curcumine zelf bevatten, met doseringen die meestal hoger zijn dan 1 gram per dag.

Curcumine wordt slecht opgenomen in de bloedbaan. Om het volledige effect van curcumine te ervaren, moet de snelheid waarmee uw lichaam een stof opneemt, verbeteren (2).

2. Het biedt voordelen tegen depressie.
 
In een gecontroleerd onderzoek werden 60 mensen met een depressie in drie willekeurige groepen ingedeeld (3). Eén groep nam curcumine, een andere groep nam 1 gram Prozac, en de derde groep nam zowel curcumine als Prozac.

Na zes weken waren de resultaten het best met de groep die zowel curcumine als Prozac had genomen. Echter, groep die curcumine had genomen, had vergelijkbare verbeteringen met de groep die Prozac had genomen. (4).

Er zijn ook aanwijzingen dat curcumine de neurotransmitters serotonine en dopamine in de hersenen kan stimuleren (5, 6).

Daarnaast wordt depressie ook in verband gebracht met verlaagde BDNF-niveaus en een krimpende hippocampus, een hersengebied dat een rol speelt bij leren en geheugen. Curcumine kan de BDNF-niveaus helpen verhogen, waardoor mogelijk enkele van deze veranderingen worden omgekeerd (7).

3. Het kan het risico op hartziekten verlagen.
 
Hartziekten zijn doodsoorzaak nummer één in de wereld (8). Hartziekten zijn erg complex, en verschillende factoren spelen hierbij een rol.

Curcumine kan helpen veel stappen in het hartziekteproces om te keren (991).

Eén van de belangrijkste factoren is de verbetering van de functie van de endotheel, de bekleding van de bloedvaten (11).

Het disfunctioneren van de endotheel is een belangrijke oorzaak van hartziekten. Het kan namelijk zo zijn dat de endotheel niet in staat is om de bloedstolling, bloeddruk en verschillende andere factoren te reguleren (12).

Verschillende studies suggereren dat curcumine kan leiden tot verbeteringen in de gezondheid van het hart (13, 14).

In een studie met patiënten die een coronaire bypassoperatie ondergingen, gaven onderzoekers hen een placebo of 4 gram curcumine per dag. Dit gebeurde enkele dagen voor en na de operatie.

Bij de groep die curcumine toegediend kreeg, was het risico op een hartaanval in het ziekenhuis 65% lager (15).

4. Het kan nuttig zijn bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.
 
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en komt voor bij 70% van de dementiegevallen (16).

Er is aangetoond dat curcumine de bloed-hersenbarrière passeert (17).

Zoals vaker vermeld, heeft curcumine een gunstig effect op ontsteking en oxidatieve schade. Ontsteking en oxidatieve schade kunnen een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer (18).

Een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer is een opeenhoping van eiwitklitten. Deze worden amyloïde plaques genoemd en onderzoek wijst uit dat curcumine deze plaques kan helpen opruimen (19).

Het is momenteel onbekend of curcumine de progressie van de ziekte van Alzheimer bij mensen kan vertragen of omkeren.

5. Het is een natuurlijke ontstekingsremmende verbinding.
 
Ontstekingen helpen vreemde indringers te bestrijden en het speelt een rol bij het herstellen van schade in het lichaam.
 
Hoewel kortdurende ontstekingen gunstig zijn, kunnen ze een probleem vormen als ze chronisch worden en de weefsels van het lichaam aanvallen.
 
Wetenschappers menen dat chronische ontstekingen kunnen bijdragen aan bepaalde ziekten en gezondheidsaandoeningen, zoals diverse degeneratieve aandoeningen, kanker, de ziekte van Alzheimer, hartkwalen en metabolische syndromen (20, 21, 22). Daarom is alles wat chronische ontsteking kan helpen bestrijden, potentieel belangrijk bij het voorkomen en behandelen van deze aandoeningen.
 
Hoewel het onderwerp ontsteking vele lagen heeft, is de belangrijkste conclusie met betrekking tot curcumine dat het een bioactieve stof is die ontstekingen kan bestrijden. Echter, er zijn zeer hoge doses nodig om medicinale resultaten te bereiken (23, 2425).

6. Lijkt kanker te helpen voorkomen.
 
Kanker wordt gekenmerkt door ongecontroleerde celgroei. Er zijn veel verschillende vormen van kanker die lijken te worden beïnvloed door curcuminesupplementen (26).

Studies hebben aangetoond dat de groei van nieuwe bloedvaten in tumoren kan verminderen, bijdragen aan de dood van kankercellen en de verspreiding van kanker kan verminderen (2728).

Curcumine is bestudeerd als een heilzaam kruid bij de behandeling van kanker en blijkt de groei en ontwikkeling van kanker te beïnvloeden (29).

Het moet nog worden onderzocht of curcumine kan helpen bij de behandeling van kanker bij mensen.

Er zijn echter aanwijzingen dat het kanker kan voorkomen. Dit geldt vooral voor kanker van het spijsverteringsstelsel, zoals darmkanker (30).

In een onderzoek met mannen met letsels in de dikke darm die soms kanker worden, was het resultaat dat 4 gram curcumine per dag het aantal letsels met 40% verminderde (31).

7. Artritispatiënten reageren goed op curcumine supplementen.
 
Er zijn verschillende soorten artritis, waarvan de meesten gepaard gaan met ontstekingen in de gewrichten. Aangezien curcumine een krachtige ontstekingsremmer is, is het logisch dat het kan helpen bij artritis.
 
Vele studies hebben gekeken naar de effecten van curcumine op artritis en constateerden verbeteringen met betrekking tot verschillende symptomen (32).

In een ander onderzoek bij patiënten met reumatoïde artritis was curcumine effectiever dan een ontstekingsremmend medicijn (33).

8. Het kan een hersenafgeleide neurotrofe factor stimuleren.
 
Het BDNF-eiwit speelt een rol bij geheugen en leren, en is te vinden in hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor lichaamsgewicht, drinken en eten (34, 35).

Veel voorkomende hersenaandoeningen zijn in verband gebracht met verlaagde niveaus van het BDNF-eiwit, waaronder depressie en de ziekte van Alzheimer (36, 37).

Daarnaast wijzen dierstudies uit dat curcumine de niveaus van BDNF in de hersenen kan verhogen (38, 39). Hierdoor kan curcumine effectief zijn bij het vertragen of zelfs terugdraaien van veel hersenziekten en leeftijdsgebonden achteruitgang van de hersenfunctie. Het is daarbij wel relevant te vermelden dat dit onderzoek werd uitgevoerd bij dieren, en niet bij mensen (40, 41).

Ondanks het feit dat er meer studies nodig zijn om het te bevestigen, lijkt curcumine ook te helpen het geheugen en het concentratievermogen te verbeteren (42).

9. Kan de antioxidantcapaciteit van het lichaam verhogen.
 
Zoals ook besproken in het artikel over gember, wordt oxidatieve schade beschouwd als een van de mechanismen achter veroudering en vele ziekten. Deze oxidatieve schade kan ook een rol spelen bij hartziekten.
Curcumine is een krachtige antioxidant die door zijn chemische structuur vrije radicalen kan neutraliseren, en dus oxidatieve schade kan verminderen (43).

Bovendien suggereren dier- en cel studies dat curcumine de werking van vrije radicalen kan blokkeren en de werking van andere antioxidanten kan stimuleren (44).

Dit suggereert dat curcumine in potentie kan functioneren anti-verouderingssupplement (45, 46).