Waar is gember goed voor? 

 

In het kort: 

1. Het kan infecties helpen bestrijden. 

2. Het bevat gingerol. Dit heeft vele positieve eigenschappen. 

3. Het kan de spijsvertering helpen bevorderen. 

4. Het kan de hersenfunctie verbeteren en je beschermen tegen de ziekte van Alzheimer. 

5. Het kan vele vormen van misselijkheid behandelen. 

6. Het kan menstruatiepijn aanzienlijk verminderen. 

7. Het kan de bloedsuikers drastisch verlagen en de risicofactoren voor hart- en vaatziekten verbeteren. 

8. Het bevat een stof die kanker kan helpen voorkomen. 

9. Het kan helpen bij artrose. 

10. Het kan het cholesterolgehalte helpen verlagen. 

1. Het kan infecties helpen bestrijden.

Gingerol kan het risico op infecties verlagen.

Gember kan de groei van verscheidene soorten bacteriën remmen (1, 2).

Verse gember kan effectief zijn tegen het respiratoire syncytiale virus (RSV), een veel voorkomende oorzaak van luchtweginfecties (3).

Volgens een studie is het ook zeer effectief tegen mondbacteriën die in verband worden gebracht met gingivitis en parodontitis, twee verschillende ontstekingsziekten van het tandvlees (4).

2. Het bevat gingerol, dat vele positieve eigenschappen heeft.

Gingerol is de belangrijkste bioactieve stof in gember. Volgens onderzoek heeft gingerol antioxiderende en ontstekingsremmende effecten. Het kan helpen oxidatieve stress te verminderen. Dit is een proces dat cellen binnen het lichaam afbreekt. Deze beschadiging van lichaamscellen kan leiden tot onder meer haaruitval, spierscheurtjes en rimpels. Dit wordt ook wel het verouderingsproces genoemd (5, 6, 7).

3. Het kan de spijsvertering helpen bevorderen.

Een naar gevoel in de maag en terugkerende pijn zijn kenmerken van chronische indigestie.

De huidige staat van onderzoek neemt aan dat een vertraagde lediging van de maag een belangrijke oorzaak is van indigestie, waarbij gember de maagontlediging versnelt (8).

Mensen met indigestie zonder bekende oorzaak kregen ofwel gembercapsules, ofwel een placebo. Bij de mensen die gember kregen, duurde het 12,3 minuten voordat de maag leeg was. Dit duurde 16,1 minuten bij degenen die een placebo kregen (9).

Deze effecten zijn ook waargenomen bij mensen zonder indigestie. In een studie van enkele leden van hetzelfde onderzoeksteam kregen 24 gezonde personen gembercapsules of een placebo.

Het eten van gember versnelde het legen van de maag aanzienlijk. Het duurde 13.1 minuten voor mensen die gember kregen en 26.7 minuten voor mensen die het placebo kregen (10).

4. Het kan de hersenfunctie verbeteren en beschermen tegen de ziekte van Alzheimer.

Oxidatieve stress en chronische ontstekingen worden beschouwd als belangrijkste oorzaken van de ziekte van Alzheimer en leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. Deze factoren kunnen het verouderingsproces versnellen (11).

Sommige dierstudies suggereren dat de antioxidanten en bioactieve bestanddelen in gember de ontstekingsreacties in de hersenen kunnen remmen (12).

Verscheidene studies bij dieren wijzen erop dat gember kan helpen beschermen tegen leeftijdsgebonden achteruitgang van de hersenfunctie (13, 14, 15).

Bovendien wijst onderzoek uit dat gember de hersenfunctie direct kan verbeteren. In een studie onder gezonde vrouwen van middelbare leeftijd werd aangetoond dat dagelijkse doses gemberextract de reactietijd en het werkgeheugen verbeterden (16).

5. Het kan vele vormen van misselijkheid behandelen.

Het gebruik van gember resulteerde in een verbetering van misselijkheidssymptomen (17).

Gember is het meest effectief bij zwangerschap-gerelateerde misselijkheid, zoals ochtendmisselijkheid (18).

Ook wordt steeds meer onderzocht of gember misselijkheid en braken kan helpen verlichten bij mensen die bepaalde operaties ondergaan. Gember kan helpen bij misselijkheid als gevolg van chemotherapie. Echter, om dit te bevestigen, zijn grotere studies bij mensen nodig (19, 20, 21, 22).

Raadpleeg altijd eerst een arts voordat u grote hoeveelheden gember consumeert tijdens de zwangerschap.

6. Het kan menstruatiepijn aanzienlijk verminderen.
In een studie kregen vrouwen tijdens de eerste drie dagen van hun menstruatie vier dagelijkse doses van gemberpoeder (250 mg), mefenaminezuur (250 mg) of ibuprofen (400 mg). Gember wist de pijn even doeltreffend te verminderen als de twee NSAID's (23).

Ook hebben recentere studies geconcludeerd dat gember effectiever is dan een placebo, en even effectief is als geneesmiddelen zoals mefenaminezuur en acetaminofen/cafeïne/ibuprofen (Novafen) (24, 25, 26).

7. Het de bloedsuikers verlagen en de risicofactoren voor hart- en vaatziekten verbeteren.

Recent onderzoek wijst uit dat gember anti-diabetische eigenschappen kan hebben.

In een onderzoek onder deelnemers met diabetes type 2, die twee gram gemberpoeder per dag tot zich namen, verminderde de verhouding apolipoproteïne B/polipoproteïne A-I met 28% en de hoeveelheid malondialdehyde (MDA) (een bijproduct van oxidatieve stress) met 23%. Een hoge ApoB/ApoA-I verhouding en hoge MDA-niveaus zijn beide belangrijke risicofactoren van hartziekten (27).

Het verbeterde ook hemoglobine A1c (HbA1c), een marker voor de bloedsuikerspiegel, op lange termijn. In een periode van 12 weken daalde HbA1c met 10%. Daarnaast verlaagde de nuchtere bloedsuikerspiegel met 12% (27).

In 2019 concludeerde een literatuurstudie ook dat gember het HbA1c bij mensen met diabetes type 2 aanzienlijk verlaagde. Echter, het is belangrijk om te vermelden dat deze studie geen correlatie vaststelde tussen consumptie van gember en de nuchtere bloedsuiker (28).

Voordat aanbevelingen kunnen worden gedaan, dienen de resultaten te worden bevestigd in grotere studies.

8. Het bevat een stof die kanker zou kunnen helpen voorkomen.

De anti-kanker eigenschappen worden toegeschreven aan gingerol. Een vorm die bekend staat als [6]-gingerol wordt gezien als bijzonder effectief tegen kanker (29, 30).

Gember zou ook effectief kunnen zijn tegen borstkanker en eierstokkanker. In het algemeen is meer onderzoek nodig om dit vast te kunnen stellen (31, 32).

Er is enig beperkt bewijs dat gember effectief kan zijn tegen andere vormen van kanker, zoals alvleesklierkanker en leverkanker (33, 34).

In een studie bij personen met een normaal risico op darmkanker, zorgde 2 gram gemberextract per dag voor een aanzienlijke vermindering van pro-inflammatoire signaalmoleculen in de dikke darm (35).

Echter, een vervolgstudie bij personen met een hoog risico op darmkanker leverde niet dezelfde resultaten op (36).

9. Kan helpen bij artrose.

Bij artrose verandert het kraakbeen in een gewricht, wat leidt tot symptomen zoals gewrichtspijn en stijfheid.

Deelnemers aan een onderzoek namen over een periode van 3 tot 12 weken consistent gember (0,5 tot 1 gram) tot zich om de artrose van hun knie te behandelen. Zij ondervonden aanzienlijke vermindering van invaliditeit en pijn (37).

10. Het kan het cholesterolgehalte helpen verlagen.

In een studie zagen mensen die elke dag 3 gram gemberpoeder hun LDL cholesterolgehalte dalen met 10%, in 45 dagen (38).

In een andere studie van 60 mensen met hyperlipidemie, zagen de 30 mensen die elke dag 5 gram gemberpoeder kregen hun LDL cholesterol niveaus dalen met 17,4% (39). Dit werd gemeten nadat zij drie maanden consistent dagelijks gember tot zich hadden genomen.

Deze bevindingen worden ondersteund door een onderzoek bij ratten met hypothyreoïdie of diabetes. Gemberextract verlaagde het LDL cholesterol in vergelijkbare mate als het cholesterolverlagende middel atorvastatine (40).

De proefpersonen van de drie studies ondervonden ook een daling van het totale cholesterol; zij zagen verlagingen van hun triglyceriden in het bloed (41, 42, 43).